Slimme ICT voor maatschappelijke opgaven

De complexiteit van informatievoorziening neemt toe, de rijksoverheid decentraliseert en centraliseert tegelijkertijd en grote gemeenten verstedelijken. Oftewel, de taken van gemeenten veranderen continu. Dat roept maatschappelijke vragen op. Wat heb je als overheidsorganisatie nodig om deze maatschappelijke opgaven aan te gaan? Wat betekent dit voor je organisatie, dienstverlening en de manier waarop je samenwerkt in de keten? Welke rol speelt ICT hierin? Hét jaarlijkse congres over informatiemanagement binnen de Overheid bood antwoorden.  

Thema 2017: Slimme ICT voor maatschappelijke opgaven 
Deze editie van Overheid 360° staat in het teken van de slimme ICT voor maatschappelijke opgaven. De overheid staat voor vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid. Om goed met deze vraagstukken om te gaan zijn vaak aanpassingen in de organisatie, samenwerkingen met stakeholders en vergaande inzet van data- en informatietechnologie nodig. Maar hoe zorg je voor een stabiele informatievoorziening in deze continu veranderende omgeving? Hoe creëer je een heldere toekomstvisie op informatiemanagement? En wat betekent dat voor je organisatie, dienstverlening en samenwerking met stakeholders?

Het programma van Overheid 360° hielp bezoekers op weg door praktische sessies gericht op de drie grootste uitdagingen die gepaard gaan met de maatschappelijke opgaven:

 

Hoofdmediapartner
Mediapartners